Flemming BløndCand.jur fra 1974 og en fortid i Finansministeriet og Kommunernes Landsforening. Jeg var kontorchef og senere udviklingschef.

Privat gift og vi har 5 børn. Fritidsinteresser bl.a. kapsejlads, cykling, motionsgolf og lokalpolitik.

Jeg har gennem mit arbejde fået mulighed for at se, hvor vigtigt det er at have visionære, handlekraftige og samarbejdsorienterede politikere, der samtidig er i tæt og løbende dialog med borgerne. Samtidig har jeg fået indblik i, hvor svært - og hvor dyrt - det er, for navnlig de små kommuner, at kunne honorere de stadigt stigende forventninger fra Staten og borgerne om velfungerende velfærdsydelser og kompetent sagsbehandling.